The Elliptical Dialogue – A communications model for psychotherapy

Nu har  min nya, första bok kommit ut!

I boken undersöker jag grunderna för vår mänskliga förmåga till dialog och samtal. Den elliptiska dialogen presenteras som tankemönster och modell för professionella såväl som för vardagliga möten. Först beskriver jag hur modellen växt fram och sedan hur den kan bli synlig i ett Jungianskt psykoanalytiskt arbete. Ellipsen som geometrisk och symbolisk form för samtal behöver finnas inom ett sammanhang och bli levande genom det dialogiska språket. De uttalade såväl som de outtalade orden innehåller möjligheter och kraft, men för att dialog och relation ska bli levande och ömsesidig behövs gemensamt sammanhang och möjlighet till upplevelse av varandra i mötet. Det har fått till följd att jag införlivat systemiskt tänkande från Gregory Bateson och språkteori från Ludwig Wittgenstein in i C. G. Jungs analytiska psykologi.

Alla som professionellt arbetar med samtal och de som vill veta mer om den analytiska psykologin kommer att kunna fånga en djupare känsla för den kreativa energi som finns i den elliptiska dialogens möjligheter.

Läs mer här:

http://bokus.com/bok/9781630514174/the-elliptical-dialogue-a-communication/

http://chironpublications.com/shop/elliptical-dialogue-communications-model-psychotherapy/

http://chironpublications.com/product-category/authors/midboe-gunilla/

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

The Elliptical Dialogue – snart är boken klar!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer på Chiron Press!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Handledningskurs i Köpenhamn

Välkommen till introduktionskurs i handledning! Kursen hålls i 25-27 November och i Köpenhamn och organiseras av DSAP och Jung Institutet. Den kombinerar teori och klinisk praktik av handledning inom det psykoterapeutiska yrkesområdet.
Intresserad? Klicka här för att se det utförliga programmet: supervision-course-november-2016.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Till Kyoto

IMG_2686Efter en fin helg i estniska Mokko reser jag snart till Japan med nya fåglar. Dessa storkar bodde alldeles utanför mitt fönster…

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Sommar 2016

I sommar reser jag ut i världen med fågelns perspektiv.

DSCF8087

(”Lunde”, Målning av Rustan Andersson)

Den 30 juli, i Mokko, Estland och den 30 augusti i Kyoto Japan, ska jag hålla presentationer på engelska med temat: ”Fågeln som budbärare av Anima Mundi (världsjälen) – Nya nästen för analysens temenos (det heliga och skyddade rummet där det omedvetnas innehåll tryggt och säkert får växa in i det medvetnas ljus) – Vad är evigt, vad är föränderligt?”

Det är kliniska presentationer som följer fågeln, dess bobyggande och eviga migration som symbol för Anima Mundi. Jag berättar om tre drömmar från ett analytiskt arbete med åtföljande analytisk dialog inom ramen för tre yttre sammanhang. Vi möttes för sessioner på min mottagning, via e-post och på Skype.

De analytiska ramarna förändras i vår tid med tillgång till ny teknologi. Det är en utmaning men också en möjlighet. I presentationen anknyts drömmarna och de analytiska reflektionerna till de olika yttre ramarna. Den elliptiska dialogen presenteras som en överordnad modell för den analytiska relationen och dess innehåll oavsett teknologisk ram.

Klicka här för den engelska sammanfattningen: The Bird as a messenger of the Anima Mundi – New nests for the analytical temenos – What is eternal, what is changing?

  

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Välkommen!

Detta är min webbplats – ett rum för Analytisk psykologi och kultur. Jag hoppas att du här hittar något som du tycker är intressant!

GM Psykoterapi 1

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar