Texter, artiklar, presentationer

Här hittar du en del texter om analytisk psykologi, såväl mina egna som andras.

Min presentation från 1st European Conference on Analytical Psychology in Vilnius, Lithuania, 2009: When the Eye holds to Vision

Min presentation från 2nd European Conference on Analytical Psychology in St Petersburg, Russia 2012: The Elliptical Dialogue

THE TAVISTOCK LECTURES
On the Theory and Practice of Analytical Psychology, 1935.
Analytisk psykologi: dess teori och praktik. Tavistockföreläsningarna 1935.
(CG Jung Psykets dynamik och struktur, Natur & Kultur 1994)

C G Jung Psykologiska faktorer (Harvardföreläsning 1936) (Utdrag ur CG Jung Psykets dynamik och struktur, Natur & Kultur 1994)

Analytisk Psykologi. En introduktion till jungiansk teori och praktik.  Artikel i Psykoterapi oktober 2014, av Gunilla Midbøe och Inger Säfvestad.

Kommentera