Mitt möte med den Analytiska Psykologin

I slutet av 1970-talet då den psykoterapeutiska vågen hade kommit in över Sverige fick jag syn på Människan och Hennes Symboler på bokrea. Jag fascinerades av bilderna och över att en djuppsykologisk teori, den jungianska analytiska psykologin, kunde framställas så komplext och gripande i bild och ord.

Under min psykoterapeututbildning i slutet av 1980-talet var människosyn och livsåskådning i centrum. Den grundläggande teorin var systemisk teori baserad på Gregory Batesons förståelse för hur levande processer hänger samman, hos oss människor och i naturen. Det underliggande begreppet som genomsyrade hela Steg II-utbildningen var epistemologi. Det innebär att klä i ord de sammanhang som beskriver hur vi vet det vi vet. Hur kommer vår kunskap till, om oss själva, om våra relationer och om de sammanhang där vi finns? Betydelsen av dialog och skapandet av ett vi med eller utan ord blev ett centralt perspektiv på den psykoterapeutiska processen i mötet med familjer, par och individer. C.G. Jung flöt upp till ytan igen då jag läste om att G. Bateson var starkt påverkad C.G. Jungs tidiga text från 1916 Septem Sermones ad Mortuos . Utifrån den läsupplevelsen kunde G. Bateson lägga samman hela sin teori som finns beskriven i Ande och Natur. Det grep mig starkt att C.G. Jungs ord från 1916 var så kraftfulla!

Synen på människan som biologisk, psykologisk och andlig varelse förenar systemisk teori med analytisk psykologi. Men den jungianska analytiska psykologin fördjupar människosynen fundamentalt genom att ta in det omedvetna och det okända som avgörande dynamiska rörelser i människans individuation.

Så under 1990-talet kunde jag så få möjligheten att analytiskt arbeta med mig själv genom mötet med den första jungianska analytikern som etablerade sig i Sverige, Stina Thyberg (1925-2007). När jag senare kunde genomföra den internationella jungianska psykoanalytikerutbildningen inom IAAP, som då fanns tillgänglig för legitimerade psykoterapeuter från olika länder, var det inget jag planerat men den möjligheten växte fram genom avgörande relationer. Den tillkom som en utbildningsväg, för min del knuten till det jungianska institutet ISAP i Zürich. Formellt var jag klar 2007 och jag fortsätter att resa till Zürich för personlig och professionell utveckling.

”Du blir aldrig färdig, och det är som det skall.”

Så skriver den svenske Nobelpristagaren och poeten Tomas Tranströmer i dikten Romanska Bågar. Ett trösterikt och livstolkande perspektiv på vår mänskliga individuationsresa.

Läs mer om den analytiska psykologin och dess begrepp under fliken Analytisk Psykologi.  

 

Kommentera