Handledning

I mitt handledningsarbete använder jag mig av många samverkande erfarenheter och använder främst två teoribildningar. De kommer ur ett systemiskt perspektiv vidareutvecklat av inspiratörer som Anderson and Goolishian, vid Huston Galveston Institute samt Tom Andersen, Norge. En ytterligare grund i min erfarenhet finns i den analytiska psykologin med C.G. Jung som dess grundare.

Det jag vill försöka förmedla i handledningsarbetet handlar om grundläggande förhållningssätt i relation till varandra som kan ha som idé ”icke-vetande” som en väg till att adressera det omedvetna. Jag strävar efter är att tillhandahålla ett utrymme för dialog och en process av att kunna vara i relation och samtal med varandra. Ur detta generas ny mening genom ord, berättelser och därmed nya perspektiv för lärande och erfarenhet. Det gäller både i relation till kollegor i arbetsgruppen och i relation till patienter och deras familjer och sammanhang.

Här kommer några frågeområden som kan vara hjälpsamma som ett sorteringsinstrument eller ett slags verktygslåda att ha med i sammanhang där ni behöver reflektera över ert arbete. Vad är det vi gör när vi gör det och hur går det till? Jag har dem som grundstruktur i mitt förhållningssätt och hoppas de kan vara öppnande till nya perspektiv av reflekterande processer i handledning och i det kliniska arbetet. De är menade som förslag till perspektiv för att fånga det underliggande nät av språk och dialoger som binder oss människor samman snarare än att de ska ses som strukturerande frågor i en operativ metod. Det är främst två rörelser som riktlinjerna vill sätta fokus på, den differentierande, separerande rörelsen och den syntetiserande, koagulerande rörelsen mot det ’tredje’ området dvs där 1 plus 1 blir tre. Där ”icke-vetandet” går mot en transcendens av kunskap mot den tredje ”bilden” vi skapar tillsammans.

Så att göra rum för våra egna och våra patienters polyfoni av röster (inre och yttre) är viktigt i mitt förhållningssätt och att det behöver ske med respekt för integritet och komma ur samverkande olika verklighetsperspektiv.

Vill du veta mer om min syn på handledning kan du läsa Handledningdokument20140706, som beskriver de riktlinjer som jag använder för handledningssamtal.

Kommentera