Brevväxlingen C G Jung och Erich Neumann

Breven mellan C G Jung och Erich Neumann – intryck från en internationell konferens, 24 – 26 april 2015, Kibbutz Shefayim, Israel

Vi som deltog i Jung – Neumann konferensen fick ett unikt tillfälle till att fördjupa oss i korrespondensen mellan dessa två ledande företrädare för den analytiska psykologin. Brevväxlingen publicerades nyligen i bokform med titeln Analytical psychology in exile, The Correspondence of C. G. Jung & Erich Neumann utgiven av Princeton University Press.

För att markera denna viktiga händelse hölls en internationell konferens som gemensamt arrangerades av stiftelserna för Jungs och Neumanns familjer, IAAP (den internationella jungianska psykoanalytiska organisationen), Israels Institut för Jungiansk Psykologi och The Philemon Foundation.

Inbjudna föreläsare presenterade sina perspektiv på brevväxlingen men också på den unika vänskapsrelationen mellan Jung och Neumann samt på dess betydelse för utvecklingen av den analytiska psykologin.

Erich Neumann var av judisk börd och född i Berlin 1905. Neumann mötte förmodligen Jung för första 1933 på ett seminarium som denne höll i Berlin. Samma år bestämde sig Neumann med hustru Julia och sonen Micha för att emigrera till Palestina och Tel Aviv. Medan fru och son fortsatte mot Palestina besökte Neumann första gången C G Jung i Küsnacht. I ett kort brev från Jung till Neumann daterat 11 september 1933 skriver Jung:

” Dear Doctor, I have reserved an hour’s appointment for you on Tuesday, 3rd October at 4 pm. Yours respectfully, C. G. Jung.”

Jung, då 58 år, stod på höjden av sin karriär som en av de ledande djuppsykologerna av sin tid. Neumann var 28 år, hade avslutat sina akademiska studier och stod utan möjlighet fortsätta vid universitetet pga den framväxande nazismen. Jung och Neumanns relation var hela tiden i en kontinuerlig rörelse och av ett helt annat slag än den brutna relationen Jung hade till Freud. Den som i mångt och mycket präglades hårda krav på lojalitet och trofasthet mot de teoretiska grunderna.

Relationen mellan Jung och Neumann utvecklades via breven samt också, efter kriget, via Erich Neumanns årliga deltagande i Eranos konferenserna i Ascona, Schweiz. Brevväxlingen pågick fram till Neumanns för tidiga död 1960.

I korrespondensen kan vi följa hur en kreativ vänskap växer fram. Många brev är små mästerstycken i formuleringskonst och vi kan höra Jung och Neumanns röster. Klart och tydligt och ibland skarpt och utmanande. Andra gånger med innerlig värme och omsorg. Men alltid med en insiktsfull och ärlig, autentisk grundton. Jung var i grunden djupt intresserad, respektfull och uppmuntrande till Neumanns förmåga att utveckla den analytiska psykologin. I Tel Aviv bodde och arbetade Neumann ett stenkast från havet. Men hans inre var också djupt förbundet med jorden, den hebreiska förankringen till det land som är präglat av blodiga motsättningar, spänningar och konflikter.

I en serie målningar av Neumann som presenterades av professor Tamar Kron framgår tydligt hur den Stora Modersarketypen görs levande och sammansatt, dessa bilder visades för första gången. De är gåtfulla och vi vet inte när han målade dem, eftersom han aldrig daterade sina bilder.  När Neumanns son Micha berättade minnen från sin barndom fick vi veta att varje fredag hade Erich Neumann för vana att måla scener ur Bibeln tillsammans med barnen. De målade och berättade för varandra utifrån olika bibliska motiv.

Neumann_kollage_stor
Men de bilder vi fick se är mer gåtfulla. De är målade med vattenfärger och huvudtemat rör sig kring det Feminina och den Stora Modersarketypen. Några målningar kan också ha hämtat motiv från Förintelsen. Bilderna kan ursprungligen ha kommit ur Neumanns egna drömmar och inre föreställningsvärld men deras faktiska ursprung förblir okänt för oss. Så vi får själva utveckla innehållet med hjälp vår egen aktiva imagination och reflektionsförmåga.

(Artikeln har också skickats till Coniunctio på nätet, 2015-05-03.
Gunilla Midbøe)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Kort beskrivning av hur IV skulle kunna användas för forskning