Analytisk psykologi

Här kan ni läsa lite om vad den analytiska psykologin betyder för mig, både i mitt professionella arbete som legitimerad psykoterapeut och handledare och som individ/människa.

Kommentera