Företaget

Gunilla Midbøe Psykoterapi och Konsultation AB är namnet på mitt företag, som startades som enskild firma 1988.

Att våga gå in i ett förändringsarbete kräver både mod och längtan. När jag möter någon inom ramen för min verksamhet är det några frågor jag blir nyfiken på. Vad är det som har lett till att vår tid har blivit bokad just nu? Vad finns det för berättelse bakom vårt första möte?

Det kan vara ett outhärdligt upplevt lidande, något svårt har inträffat som gör det nödvändigt att stanna upp, försöka vara i det som hänt och möta någon som tar emot och orkar vara där och härbärgera det svåra. Det kan vara en önskan om att förändra upplevelsen av sig själv inför framtiden, lära känna sig själv på ett djupare plan eller vara på ett annat sätt i nära relationer.

Allt det här sammanfattar vikten av att definiera uppdraget, sammanhanget eller kontexten inom vilken vi ska mötas.

Att sedan komma överens om de yttre ramarna, kontraktet, också i djupare betydelse än konkret vad gäller tider och arvode, är också av yttersta vikt. Här ingår vad det är vi ska samarbeta kring, vad som är det viktigaste, det centrala, det brännbara som behöver få komma till tals med eller utan ord. Så det kan bli till ett kontrakt med ramar både i yttre och inre bemärkelse hos oss båda. Det säkrar trygghet och stabilitet i vår kontakt.

Kontakten mellan oss behöver balanseras så att det finns en svängning mellan det svåra och det framåtriktade med respekt för hur psyket behöver uttrycka sig och med respekt för hur mycket energi och ork räcker till för. Att kunna möta dag och var-dag dygnet runt ser jag som grundläggande. Förändring på djupet kräver tid. Att livet kastas om sker på ett ögonblick men att förändra en djup inre struktur tar tid.

Kontext. Kontrakt. Kontakt.

Dessa tre begrepp kan sägas sammanfatta kort den bedömningsgrund som finns inför varje ny professionell relation jag går in i som analytiker, handledare eller föreläsare.

Min mottagning finns i Arvika i Värmland. Där samarbetar jag med enskilda personer, med par, med familjer. Det är också platsen för möte med handledningsgrupper inom offentlig och privat vård och omsorg, sjuk- och hälsovård och elevhälsovård.

IMG_0875_webb

När jag möter kollegor, handleder inom Värmland eller föreläser innebär det resor inom Sverige eller utomlands. Att vara i ett växelbruk mellan verksamheten i min mottagning och det extraverta mötet med andra i det vidgade sammanhanget ute i världen är för mig grunden för att bibehålla min personliga och professionella vitalitet och inspiration. Jag har också givit några presentationer vid internationella kongresser inom analytisk psykologi.   Några av dessa ligger under fliken texter, artiklar, presentationer.

Kommentera