Grundkurs i Analytisk Psykologi hösten 2013 – våren 2014

C.G. Jungstiftelsen samarbetar med Jungföreningen i Göteborg om att ge en grundkurs i analytisk psykologi. Den består av sex seminarier med en sammanhållen nätbaserad studiegrupp som följer hela kursen. Det ger möjlighet till fördjupning och reflektion över grundläggande begrepp som rör den analytiska psykologin och dess förankring i vår tid.

Baslitteratur för kursen är Tavistockföreläsningarna som Jung gav 1935 i London. Det är den föreläsande Jung vi möter i texten. Han presenterar sina tankegångar på ett lättsamt sätt inför en publik, som har möjlighet att ställa frågor till honom. Den andra basen är en samling texter i Carl Gustav Jung – Psykologi för vår tid utgiven av svenska CG Jungstiftelsen som finns att beställa på www.jungstiftelsen.se Där skriver nutida nordiska jungianska psykoanalytiker och forskare om den analytiska psykologin.

Här finns inbjudan till Grundkurs analytisk psykologi. På grund av det stora intresset har vi ändrat lokal till Norges Hus i Göteborg.

Välkomna!

Kommentera