Utbildning och Yrkeserfarenhet

Utbildningar
1976 Socialhögskolan i Östersund Socionomexamen. MSW.

1991 Lunds Universitet Psykoterapiutbildning Leg. Psykoterapeut. Certified Psychotherapist by The National Board of Health and Welfare (Socialstyrelsen), Sweden.

2000 Uppsala Universitet Handledar- och Lärarutbildning i Psykoterapi. Supervisor and Teacher of Psychotherapy.

2007 ISAP Zürich Jungian Psychoanalyst.

Yrkeserfarenhet
Tidigt i mitt liv var jag klar över att jag vill ’arbeta med människor’. Hur det skulle gå till hade jag däremot ingen aning om. Under ungdomsåren var jag sommarvikarie på sjukhusets olika vårdavdelningar. Där arbetade också kuratorer och jag blev bekant med Brita som tog mig på allvar och levande berättade om sin yrkesbana. Det är fascinerande hur personliga möten kan vara avgörande för viktiga val i livet.

Min socionomutbildning pågick under vänsterrörelsens framväxt och för mig som kom från arbetarbakgrund med starka ideologiska värderingar om solidaritet och lika värde för alla människor, var det självklart att det sociala arbetet var centralt.

Jag har arbetat som socialarbetare, behandlare, psykoterapeut och handledare inom hemma-hosverksamhet, barn- och vuxenpsykiatri, elevhälsovårde, familjerådgivning och inom S:t Lukasverksamheten.

Organisationer inom Analytisk Psykologi
Jag är styrelseledamot i Svenska Jung Stiftelsen,  och Dansk Selskab For Analytisk Psykologi, DSAP.
Jag är också en medlem av the Jungian Psychoanalytical Association, JPA, in New York and of the International Association for Analytical Psychology, IAAP,

Sedan 2008 arbetar jag helt inom min egen praktik. Se mer under fliken företaget.     

Kommentera