At Night I Fly

En film av Michel Wenzer

New Folsom Prison är en av USAs hårdaste fänglser. FilmeAt Night I Flyn visar hur denna slutna och brutala värld påverkar några av de 3000 fångar som lever här. Det är en skakande och stark berättelse om hur överlevnad kan gå till. Vi får följa Spoon, Marty, Rick som med egna ord och uttryck beskriver sin mentala överlevnad i den extrema tillvaron.

Den analytiska psykologins begrepp individuationen beskriver en människas livsvandring och mognad. Det är en överallt verkande kraft även under villkor som vi ser som omänskliga. Filmen fångar med stor respekt för integritet och ödmjukhet hur individuationen som en psykisk naturkraft med biologiskt ursprung kan få möjlighet att finnas till.

Filmen finns att se på DVD och YouTube.