Avatar – en väg till självet

67_AvatarWorkshop med Gunilla Midbøe och Charlotte Sjöström

Tid: Lördag 5 mars 2016 kl. 14.00 – 16.30
Plats: Sensus, Medborgarhuset, Medborgarplatsen

Filmen Avatar nådde ut till en bred publik då den kom. Vi utgår från den mytologiska berättelsen i filmen som en berättelse om vår tids civilisation och dess konsekvenser men också om berättelsens möjlighet till att återknyta oss till våra rötter som människor. Vad innebär det att var människa idag och hur kan vi hålla fast vid existensens mysterium?
Det universella och det personliga står i ömsesidig relation. Genom den analytiska psykologins begrepp – självet – vill vi genom en interaktiv workshop inbjuda till en resa genom mytologi, kropp och reflektion.
Programmet består av tre delar. Vi berättar om filmen Avatar och hur den också kan ses genom några nyckelscener mot bakgrund av den analytiska psykologins centrala begrepp. Vi tar er med i en kroppsupplevelse baserad på jungiansk analytisk psykologi. Vi knyter an till det analytiska arbetet och hur en symbol kan ses som ett uttryck för självet och dess utveckling.

Gunilla Midbøe
Socionom, leg. psykoterapeut och handledare samt jungiansk psykoanalytiker (DSAP, JPA, IAAP) www.gunillamidboe.se
Inom den jungianska psykologins innehåll är det självet, individuationen och symbolens kraft till att vara läkande och utvecklande som fångar mig – både individuellt, i grupper och inom organisationer.

Charlotte Sjöström
Leg Fysioterapeut, Leg Psykoterapeut, MCAT DanceMovement therapy,
Senior kandidat CG Jung institutet Danmark.
Mitt stora intresse baseras på symbolupplevelser i kroppen – hur ’kropp/känsla/tanke/varande’, som en BodySoulRhythm, kan, om vi vill lyssna, forma en inre dans hos oss alla! En dans där symbolen kan vara ett symptom för något eller ses som guide för inre o yttre aspekter i livet.

Kostnad: 150:- (icke medlemmar 200:-)
Anmälan: Ingen förhandsanmälan