Litteratur

Romaner, noveller, lyrik…

Tage Danielsons novell Apan som tänkte i flera led är en befriande berättelse som jag gillar.

Kommentera