Om psykisk energi

Här finns min bildpresentation till föreläsningen för Grundkurs i Analytisk Psykologi i Göteborg, 23 november, 2013: Om Psykisk Energi.

Bildpresentationen med korta texter ger en översikt över den analytiska psykologin syn på begreppet psykisk energi. Vad är det? Hur kan vi förstå det i våra liv?

Den grundläggande essän för föreläsningen påbörjade CG Jung 1912, alltså för mer än hundra år sedan. Han lade den åt sidan eftersom hela perioden med Röda Boken och hans egna erfarenheter av sitt omedvetna behövde få komma till uttryck, först. Hans psykiska energi, ja hela hans livsenergi befann sig i en rörelse i relationen mellan hans jag och hans omedvetna.

Det var först 16 år senare, 1928, som texten Om Psykisk Energi var mogen för att komma ut i världen. I  sitt eget medelålders liv – han var då 58 år – var Jung upptagen med sin utåtriktade energi. Han reste och föreläste till bl a England och USA.  I bildpresentationen hänvisar jag även till Harvardföreläsningen 1936 och berättelsen om Regnmakaren. Den här extraverta tidsperioden präglas också av Jungs begynnande möte med alkemin. Det blev ingången till hans senare livsperiod där hela den alkemiska begreppsvärlden kan ses som ett fundament för människans arketypiska processer.

Jag förslår att du går in i blidpresentationen parallellt med att du läser Harvardföreläsningen, Psykologiska Faktorer som bestämmer det Mänskliga Beteendet, som går att ladda ner från min hemsida. Essän Om Psykisk Energi är påfallande modern då Jung vänder sig till fysiken i sin förståelse av libido – livsenergi. Om du har tillgång till den så håll ut och håll balans, så går rörelsen vidare.

Jag hoppas du får en utmanande och energetisk upplevelse i bild och ord!

Om Psykisk Energi

 

Kommentera